türkisch – türkçe

Dışlamalara ve yurtdışı edilmelere karşı: Herkesle dayanışmaya!

Protest Kampı Bamberg, 4-7 Ağustos 2016

‚Hoşgeldiniz Mülteciler‘ sadece geçen yaz mevsimi içindi. O günden bugüne çok şey oldu.
Mülteci yasalarını Almanya ve AB ülkeleri ağırlaştırdı, mülteci toplama kamplarına ırkçı saldırılar arttı, en son Avrupanın AB ve Türkiye ile kirli anlaşma yaparak yeni bir duruma getirdi.
Mültecilere yönelik artan vahşice uygulamalar sadece Avrupanın sınır kapılarında yaşandığı hissedilmiyor, Almanya‘da da görülüyor.

Bayern eyaleti Eylül 2015 tarihinde Manching/Ingolstadt ve Bamberg şehirlerinde Geliş ve Gidiş Merkezleri (ARE) adı altında toplu yurtdışı merkezleri açtı. Kamplarda tutulan insanlar yanlızlaştırılıp tüm hakları ellerinden alınıyor.
Bizler kamuoyunda Mültecilerle dayanışmayı ifade etmek istiyoruz. Bu Yaz eylemlerimizi ve Kampımızı Bamberg şehrinde sokaklara taşıyacağız.
Eylemlere katılın- 4-7 Ağutosta Bamberg de yapılacak Kampa katılın!

Bavyera Özel Toplama Kampı
Bavyera hükümeti Bamberg ve Manchıng/ Ingolstadt şehirlerinde açılan kitlesel yurtdışı kamplarındaki insanları sözde güvenlikli olan ülkelerine göndermeyi tasarlıyor. Hazırladıkları ‚Güvenlikli ülke‘ konsepti deklerasyonunda ‚güvenli‘ ülkelerin listelerini veriyor. Liste de yer alan ülkelerden gelen mültecilerin bundan sonra Almanyada güvenlik için dahi olsa kalmalarına hiç bir şans bırakmıyor. ‚Güvenlikli ülkeler‘ listesine her geçen gün yenileri eklenerek genişletiliyor. Son yıllarda Sırbistan ,Bosna Hersek , Makedonya , Arnavutluk , Kosova ve Karadağ vardı . Şimdi , Tunus , Fas ve Cezayir da listeye eklenecek.

Politik Strateji
Balkanlarda gelen göçmenleri durdurmak ve insanları mülteci yasaları ile caydırmak.
Kamuoyundan uzakta ve insanlık dışı koşullarda yaşamaya zorlanarak, verilen karara karşı mahkemede itiraz yoluna başvursalar dahi en fazla üç hafta süren, hızlandırılmış bir iltica prosedürü uygulanacaktır.
Hemen hemen tüm mülteci başvurular red edilerek yurdışı kararı çıkıyor. Bamberg Toplama kampında ( ARE) her hafta toplu yurtdışı gerçekleşiyor. Şimdiye kadar Balkan topraklarında ırkçı ve çok kötü koşullarda yaşayan Rom*nıja lar yakınları ile birikte topluca yurtdışı ediliyor. Rom*nıja ların çoğunluğu, Almanya da uzun yıllardır yaşayan evlerinden alınarak ARE merkezlerine götürülüyor. Diğer mülteci gurupları da ARE Bamberg kamplarına götürülme tehlikesi ile karşı karşıya- ya ülkeleri güvenlikli olduğu yada kendilerinin geridönüşünü yapamadıkları gerekçe gösteriliyor.
İyi ve kötü mülteci olarak ayrıştırılan bu insanlar bir çok nedenden ; yoksulluk, savaş, cinsiyetçilik, homofobi, politik nedenler ve doğa olaylarından vb. nedenlerden dolayı yurtlarını terk etmek zorunda kalıyor. Diğerleri de ülkelerinde meslek perspektivleri olmadığından dolayı terk ediyor. Bu nedenlerin çoğunun sebebi hükümetler , şirketler ve sanayileşmiş ülkeler. bunlardan sadece biri iltica nedeni olarak tanınıyor. Sadece sanayileşmiş ülkelerden gelen gönüllü mültecilere tanınıyor. Çok azı Avrupaya gelmeyi başarıyor. Almanya ya gelmeyi başaran mültecilerde karışık iltica yasası ile karşı karşı ya kalıyor, ulus olarak ve eğitim durumlarına göre ayrıştırılıyor. İnsanların kalma perspektifi redediliyor. İltica başvuruları iyi incelenmeden hızlı yapılarak yurdışı kararı çıkıyor. İnsanlar ‚iyi‘ ve ‚kötü‘ mülteci olark ayrıştırılarak buranın ekonomik çıkarlar için kullanılıyor.
Bizler insanları değerlilikleri, ırk yada hangi nedenden dolayı katagorileştirmeyi red ediyoruz.

Taleplerimiz;
Bizler dayanışmacı ve fark aramadan mültecilerin alınmasını talep ediyoruz. Nerden ve hangi nedenden gelmesinin önemi yok. Bizler herkese kalma ve serbest hareket etme hakkı istiyoruz. İzalosyon ve kötü hayat koşulları; dolaşma yasağı, kesintiye uğrayan sosyal yardımlar ve eksik kalan tıbbi bakım, sosyal danışma ve avukatlı savunma desteği.
Yeni iltica yasası 2 ile birlikte iltica ve yabancı yasaları sertleşti. Güvenli ülkelerden gelen mülteciler zorunlu olarak işlemlerinin yapıldığı sürede ilk toplama kamplarında kalmaya zorlanıyor. Onlar için ikamet ettikleri yerden yabancilar polisi tarafından o bölgenin dışı yerlerde dolaşım hakkı yasak konuluyor. Bu yasayı çiğneyen iltica yasalarınca cezalandırılır. Geçim için mültecilere para veriliyor. Verilen para çok düşük bir miktarda olması, anayasa mahkemesi tarafından da anayasaya aykırı bulundu. Hükümet bu kararı bilinçli karşı çıkarak ilgili kişilerin bu miktarın yeterli olduğunu belirtiyor. 2. iltica yasası uzun süren iltica prosedürünün süresi boyunca mültecilere işyasağı olan negativ Duldungu devreye koyuyor.
Tıbbi bakım hakkı terapi alanları kullanılma hakkı zorlaştırıldı; okula gitme mecburu olan çocuklar eğitim den soyutlanıyor. Yardım örgütleri bu kamplara bırakılmıyor, sosyal danışman hiç yok. Gelişen ırkçılık protestolarla karşılık verilmeli. Kamplarda tutulanlar sadece devlet tarafından ayrımcılık ve baskı ile karşı karşıya kalmıyor, aynı zamanda onların üzerinden ıkçılık, saldırı ve terör hedefi var.
Bu durum ırkçı partilerin seçimlerde başarılarının kutladığı bir dönemde oluyor. Eyalet ve Federal hükümetler politikalarını kriz seneryoları ile ırkçılığı ve dışlayıcılığı güçlendiriyorlar. Almanyada yaşayan mültecilerin yaşam koşulları kötüleşiyor. Bir çoğu yurtdışı edilme korkusu ile yaşamk zorunda bırakılıyor.
Bizler ısole edilmiş bu durumu bozmak istiyoruz. Gelin beraber mültecilerin yurtdışı edilmelerine karşı dayanışma göstererk mücadele edelim.
Beraber yapacağımız protest; sertleşen mülteci yasasına karsı (iltica yasası 2) ve devletin kamplarına karşı.
Tüm yurtdışılara karşı, herzaman her yerde
Güvenlikli ülkeler anlayışına karşı ve hızlı dosya incelemelerine
insanları kalıplaştırmaya ve ekonomik mültecilerin kalma perspektifi anlayışını savunan ayrımcılığa karşı,ırkçı kışkırtmaya, sağ populizmine ve göçmenlere yönelik saldırılara karşı
Göçmenlerin toplumdan dışlanmasına, sınır kapılarına karşı, Almanya ve Avrupanın göçmen politikalarını, caydırıcı yönteme ve sınırlarını kapatma amacına karşı.

Herkese Açık ve dayanışmacı bır toplum için!
Bizler Ağustos ayında izolasyona karşı tüm uygulamalara, hak yoksunluğuna karşı net bir sinyal vermek istiyoruz,
Bambergde 4-7 Ağustos 2016 da yurtdışı edilme kampı (ARE) nin önünde olmak istiyoruz, orda kalanlarla kontağa geçmek istiyor onlarla dayanışmamızı göstermek istiyor ve güçlü politik bir sinyal vermek istiyoruz. Konser, paneller örgütlemek, beraber yemek yapmak, eğlenmek ve çadır kurmak, orda tutulan mültecilere yasal hak danışmanlığı yapmak, beraber yüryüş ve çok çeşitli etkinliklerle yurtdışı kampını teşhir etmek istiyoruz. Hep beraber ırkçılığa ayrımcılığa ve yurtdışı edilmelere karşı mücadeleye!
Bizimle beraber yazın Bamberge gel; ırkçılığa karşı, sınırsız dayanışma için!

Daha fazla bilgi için:

http://protestcamp-bamberg.antira.info
https://www.facebook.com/protestcampbamberg
Kontakt: E-Mail an:solidarity4all@antira.info