srpski – serbisch

Solidarity4all – protiv isključenja i kampa deportacije

protestni kamp u Bambergu, 4. do 7. avgust

PDF

„Izbeglice dobrodošle“, proglašeno je u leto prošle godine. Od tada se puno toga desilo: zakoni o azilu su postali mnogo oštriji, rasističkih napada je dosta više, evropska politika je sa dogovorom sa Turskom postignula novi vrhunac.

Nova brutalnost politike deportacije i isključenja ne osećaju izbeglice samo na spoljašnim granicama, nego i u Nemačkoj.

U septembru 2015. su u Bavarskoj otvorili dva tkz. povratna centra (Ankunfts- und Rückführungszentren – ARE) – u Manšingu/Ingolštat i Bambergu. Ljudi u tim kampovima su marginalizovani, obezpravljeni, i pri deportaciji. Hoćemo da budemo solidarni sa izbeglicama. Nosimo naš protest na ulice – sa kampom u Bambergu. Učestvovajte u protestima – dođite u kamp od 4. do 7. avgusta.

Specijalni kampovi u Bavarskoj – biti isključen i ostati bez prava

Masovni kampovi u Bambergu i Manšingu su ustanovljeni sa strane bavarske vlada za ljude iz tkz. sigurnih država. O „sigurnim državama“ se vodi lista, i ljudi, koji dolaze iz tih država uglavnom nemaju šanse na zaštitu. Lista je proširena tako se nalaze tamo Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Albanija, Kosovo i Crna Gora. Slede Tunis, Maroko i Alžir.

Strategija koja stoji iza toga jeste: prestrašiti ljudi sa zapadnog Balkana i onemogućiti regularni azil. Postupak azila je otežan i u kampu žive pod neljudskim uslovima. Skoro svaki put je azil odbijen i svake nedelje dolazi do masovne deportacije.

Deportovani/e su Rom/kinje i sa tim ljudi jedne grupe koja je najteže pogođena od diskriminacije i rasizma. Puno njih već godinama živi u Nemačkoj. Odveli su ih iz stanova u kampove. A i drugim izbeglicama preti deportacije u tkz. sigurne države.

Podeli – „dobre“ i „loše“ izbeglice

Ljudi beže iz mnogobrojnih razgloga: siromaštvo, rat, seksizam, homofobija, politički progon, prirodne katastrofe itd. Neki napuštaju svoju zemlju jer nema perspektive. Za neke od tih razloga se mogu kriviti države i preduzeća, ali malo njih je prihvaćeno kao razlog za azil. Samo jedan mali deo ljudi uopšte stigne u Evropu, a u Nemačkoj ih čeka komplikovana procedura. Na kraju, bez preispitivanja, ih čeka deportacija. Da li se radi o „dobrim“ ili „lošim“ izbeglicama se neretko odlučuje da li su korisni za privredu.

Mi smo protiv te kategorizacije ljudi. Tražimo solidarni prihvat svih ljudi – svejedno odakle dolaze ili zbog čega su došli.

Život u izolaciji: o slobodi kretanja, socijalnoj pomoći, zdravlju, savetovanju i pravima

Tražioci azila su prinuđeni da ostaju u centru, za njih važi ‚Residenzpflicht’ što znači da se ne smeju kretati van oblasti. Ko se ne drži toga nema više pravo na postupak azila. Postoje davanja u naravi umesto novca. Čak i ustavni sud kaže da je to protivzakonito. Nema adekvatnih terapija za bolesne, a deca ne idu u školu. Organizacije nemaju pristup kampu.

Protestom odgovaramo na rasizam!

Ljudi u kampu ne trpe samo diskriminaciju i represiju, već su i meta nasilja, rasističkih napada i terora – i to u vremenu kada u Nemačkoj desničarske partije slave uspehe, i sve više porodice izbeglih žive u strahu.

Hoćemo da ukinemo stanje izolacije. Budimo solidarni i borimo se protiv deportacije!
Mi protestujemo :

  • protiv zakona azila i manjak prava
  • protiv deportacije
  • protiv logike tkz sigurnih država i ubrzanog azila
  • protiv klevete o ljudima tkz. ekonomskih izbeglica
  • protiv podele ljudi u one sa ili bez perspektive prava na ostanak
  • protiv rasizma, populizma i napada na migrante
  • protiv isključenja migranata iz društva
  • protiv granica, protiv tvrđave Evropa, nemačke i evropske politike migracije koja cilja na zastrašivanje

Za otvoreno i solidarno društvo!

Hoćemo jasni znak  protiv svake prakse izolacije, obezpravljenja i isključenja – dođite na potestni kamp!
Ispred ARE u Bambergu 4. do 7. avgusta hoćemo da pričamo sa ljudima i da pokažemo solidarnost – sa koncertima, radionicama. Hoćemo zajedno da kuvamo, kampiramo i slavimo. Nudimo pravno savetovanje i praktične postupke za solidarno društvo. Hoćemo diskusije, demonstraciju, raznolike aktivnosti – u borbi protiv rasističkih isključenja i deportacije.

Dođite u leto sa nama u Bamberg – protiv rasizma i solidarnost bez granica!
Mehr Infos unter:
http://protestcamp-bamberg.antira.info
https://www.facebook.com/protestcampbamberg
Kontakt: solidarity4all@antira.info
Wenn ihr den Aufruf zeichnen wollt, schickt eine E-Mail an:
solidarity4all@antira.info

Protestcamp Bamberg, 4.-7. August 2016
Mit Protestaktionen, Workshops, Konzert, Diskussionen
Demonstration am Samstag, den 6. August 2016, ab 13 Uhr vom Bahnhof