czech – tschechisch

Solidarita pro všechny – proti vylučování a deportačním táborům

 

Bamberg

Heslo „uprchlíci vítejte“ znělo v létě loňského roku hlasitě. Od té doby se toho hodně změnilo: došlo k masivnímu zpřísnění azylových zákonů nejen v Německu, ale i po celé Evropě, vzrostl počet útoků na uprchlické ubytovny, evropská politika uzavírání hranic dosáhla svého nového vrcholu v dohodě mezi EU a Tureckem. Vzrůstající brutalitě politiky vylučování a deportací nečelí pouze uprchlíci na vnějších hranicích, ale rovněž uprchlíci v Německu.

V září 2015 byla v Bavorsku otevřena dvě tzv. příchozí a návratová centra (Ankunfts- und Rückführungszentren – ARE) v Manchingu-Ingolstadtu a Bamberku. Lidé v táborech jsou marginalizováni, zbavováni práv a deportováni. Chceme veřejně vyjádřit naši solidaritu s uprchlíky. Zorganizováním protestního tábora v létě v Bamberku přeneseme náš protest do ulic. Přidej se k protestu i ty – přijeď do protestního tábora 4. – 7. srpna do Bamberku.

Zvláštní tábory v Bavorsku: Systematické vylučování a zbavování práv

Masové tábory v Bamberku a Manchingu-Ingolstadtu byly bavorskou zemskou vládou zamýšleny pro lidi z tzv. bezpečných zemí původu. Samotný koncept „bezpečných zemí původu“ definuje celou řadu zemí jako „bezpečných“. Kdo z takové země přichází, má v Německu mizivou šanci získat ochranný status. Seznam „bezpečných zemí původu“ je neustále rozšiřován, v posledních letech přibylo například Srbsko, Bosna a Hercegovina, Makedonie, Albánie, Kosovo a Černá hora. Další jsou na řadě Tunisko, Maroko a Alžírsko.

Politická strategie je jasná – odradit migranty ze západního Balkánu a odepřít regulérní azylové řízení dalším lidem. Migranti jsou izolováni od veřejnosti a ubytováni v podmínkách, které jsou v rozporu s lidskou důstojností, a musí čelit zkrácenému azylovému řízení, které včetně odvolání trvá pouhé tři týdny. Skoro vždy pak řízení končí zamítnutím žádosti o azyl a vyhoštěním. Rovněž z ARE centra v Bamberku probíhají hromadné deportace každý týden. Takto bylo dosud deportováno mnoho Romů, skupiny, která musí už tak čelit obzvláště silnému rasismu a jejíž životní podmínky v balkánských zemích jsou katastrofální. Mnoho Romů, kteří již dlouho žili v Německu, je odváženo ze svých bytů do ARE center. Další skupiny uprchlíků čelí hrozbě zadržení v ARE centrech a deportaci – s odůvodněním, že je jejich země údajně bezpečná či kvůli obvinění, že nespolupracují dostatečně na své vlastní deportaci.

“Dobří” a “špatní” uprchlíci

Lidé utíkají z mnoha různých důvodů: před chudobou, válkou, sexismem, homofobií, politickým pronásledováním či kvůli ekologickým katastrofám. Jiní utíkají ze svých domovů, protože tam nemají žádné pracovní vyhlídky. Mnohé z těch důvodů mají na svědomí vlády a ekonomické zájmové skupiny industrializovaných zemí. Pouze část těchto příčin je považovaná za důvod k udělení azylu. Pouze lidé z industrializovaných zemí mají výsadu svobodného pohybu.

Jen některým z nich se do Evropy nakonec podaří dostat. Ti, kteří dorazí do Německa, jsou pod dohledem složitých azylových zákonů rozděleni do kategorií např. na základě státní příslušnosti či úrovně dosaženého vzdělání. Stále více lidem je odepřena možnost zůstat. Aniž by se úřady pokoušely žadatele vyslechnout, snaží se azylové řízení co nejdříve ukončit. O tom, zda budou lidé klasifikováni jako „dobří“ či „špatní“ uprchlíci, rozhodují často „potřeby“ ekonomiky. Kategoricky odmítáme třídění lidí podle jejich „využitelnosti“, národnosti či důvodů k útěku. Žádáme solidární a nediskriminační přístup pro všechny uprchlíky. Bez ohledu na to, odkud nebo proč lidé do této země přišli. Požadujeme právo pobytu a svobodu pohybu pro všechny.

Životní podmínky v izolaci: Územně omezený pobyt, snížené dávky, odepření přístupu ke zdravotní péči, sociálnímu poradenství či právní pomoci

Azylový zákon byl opět zpřísněn azylovým balíčkem II. Uprchlíci z tzv. bezpečných zemí původu jsou nuceni zůstávat ve zvláštních repatriačních táborech po celou dobu azylového procesu. Musí snášet přísná pravidla pobytu vymezeného oblastí příslušného úřadu cizinecké policie. Pokud je toto pravidlo porušeno, je žádost o azyl automaticky zamítnuta. Namísto peněz dostávají lidé pouze nepeněžní dávky. Ty jsou tak nízké, že je dokonce i spolkový ústavní soud označil za protiústavní. Vláda vědomě přehlíží toto porušování ústavy a odepírá tak dotčeným humánní životní podmínky. Kromě toho azylový zákon zakazuje žadatelům pracovat po celý průběh azylového procesu. V případě zamítnutí žádosti o azyl je zákaz uplatňován po zbytek dočasného povolení k pobytu (strpění). Přístup ke zdravotní péči a do terapeutických zařízení, který je nedostatečný i za normálních okolností, je omezen ještě více; děti školního věku nemají přístup ke vzdělávání. Charitativní organizace mají do táborů jen zřídka přístup, k dispozici je jen velmi omezená možnost sociálního poradenství.

Reakcí na tento rostoucí rasismus musí být protest!

Lidé, kteří jsou nuceni v těchto táborech zůstávat, nejsou jen předmětem diskriminace a represe ze strany státu, ale jsou rovněž i terčem rasistického nepřátelství, útoků a teroru.

To vše se odehrává ve společenském ovzduší, kde rasistické politické strany slaví jeden volební úspěch za druhým. Německé lokální vlády, stejně jako německá spolková vláda vyrábí krizový scénář a podněcují izolaci a rasistickou marginalizaci. Životní podmínky, stejně jako šance na získání azylu pro naprostou většinu uprchlíků v Německu se rapidně zhoršují. Mnoho z nich žije v neustálém strachu z deportace. Chceme rozbít tento bludný kruh izolace. Bojujme společně v solidaritě se všemi dotčenými proti všem deportacím!

Náš společný protest je zaměřen proti:

  • zpřísňování azylových zákonů (azylový balíček I a II) a omezování práv uprchlíků vládou,
  • všem deportacím, kdykoliv, kdekoliv,
  • systému tzv. bezpečných zemí původu a zrychleným azylovým řízením,
  • hanobení a štvaní proti lidem, kterým je odepíráno právo zůstat, protože jsou označováni za tzv. ekonomičtí uprchlíci,
  • třídění uprchlíků na lidi s vyhlídkami na udělení pobytu, či bez nich,
  • rasistickému štvaní, pravicovému populismu a útokům na migranty,
  • marginalizaci uprchlíků,
  • hranicím, Pevnosti Evropa a německé a evropské migrační politice, která se soustředí na zastrašování a izolaci!

Za otevřenou a solidární společnost!

V srpnu chceme vyslat jasný signál proti všem praktikám izolace, odepírání práv a vylučování a chceme vás pozvat k účasti na protestním kempu!

Od 4. do 7. srpna budeme přímo před repatriačním centrem (ARE) v Bamberku. Chceme navázat kontakt s lidmi, kteří jsou tímto vším dotčeni, ukázat solidaritu a vyslat jasný politický signál. Koncerty, workshopy, společným vařením, oslavami a tábořením, právní pomocí a naším společným protestem chceme rozbít kruh vyloučení a izolace a započít projekt solidární společnosti pro všechny!

Společně chceme diskutovat, demonstrovat a různorodými akcemi přitáhnout pozornost k situaci lidí uvnitř tábora. Společně s nimi pak chceme bojovat proti rasistickému vyloučení a deportacím.

Pojeďte s námi v létě do Bamberku! Proti rasismu, za solidaritu bez hranic!

Více informací na:

http://protestcamp-bamberg.antira.info
https://www.facebook.com/protestcampbamberg

Kontakt: solidarity4all@antira.info

Pokud se chcete podepsat pod výzvu, napište nám email na:
solidarity4all@antira.info

Protestní kemp 4. – 7. srpna 2016

Protestní akce, workshopy, koncerty, diskuse